Predstavitev Poklicna pot Storitve Novost

Kršitev pacientovih pravic

 1. Prva zahteva za obravnavo pacientovih pravic se lahko vloži pisno ali ustno na zapisnik pri:

  Sedež:

  Sirius zasebna fizioterapija Rebeka Šnuderl
  Ptujska cesta 17
  2204 Miklavž na Dravskem polju

  Zahtevo lahko vložite vsaki prvi ponedeljek od 8.00 do 10.00 ure.

  V skladu z 58. Členom Zakona o pacientovih pravicah ( Uradni list RS., št. 15/08 ) vas obveščamo, da je za sprejemanje in obravnavo kršitve pacientovih pravic imenovana pristojna oseba;

  Alenka Dajčman, dipl.fth.

  Sedež:

  Vivagib d.o.o., Gozdna ulica 24, Rače
  Tel.št.; 02/609 73 81 / 040 799 733


 2. Zastopnik pacientovih pravic:

  Pacientom nudi brezplačno pravno pomoč ter mu svetuje pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zavarovanja in izvajanja zdravstvenih dejavnosti.

  Sedež:

  Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Maribor
  Ljubljanska cesta 4/II, 2000 Maribor

  Vlasta Cafnik, Zastopnica pacientovih pravic Maribor

  Tel.; 02/33 31 264 / 051 217 424 E-pošta: vlasta.cafnik@nijz.si

  Uradne ure: Torek od 10.00 do 18.00, Sreda od 8.00 do 13.00

  Uradne ure po telefonu: Ponedeljek od 8.00 do 11.oo / Sreda od 15.00 do 17.00

  Adela Postružnik, Zastopnica pacientovih pravic Maribor

  Tel.; 02/33 31 263 / 030 464 204 E-pošta: adela.postruznik@nijz.si

  Uradne ure: Ponedeljek od 10.00 do 18.00, Sreda od 8.00 do 16.00

  Delo zastopnika je za paciente brezplačno in zaupno.

  Informacije o naročanju pacientov pri zastopnicah:

  Torek in petek od 8.00 do 12.00

  Tel.št.: 041 681 304

Kontakt